Skip to main content

Studieresultat

I studien utreddes och mättes

  • Sportgelers effekt på det neuromuskulära systemets prestationsförmåga

  • Variabler i utandningsluften, pulsen samt halten av glukos och laktat i plasma under prestationen

  • Uthållighetsförmågan

Smak

Enligt svaren på de frågor testpersonerna fick efter prestationen blev bedömningen att det naturenliga och honungsbaserade sportgelet smakade bäst.

Studiemetoder

Testpersonerna var nio män med bakgrund i lagsport. Männen fick springa på aerob tröskel 45 minuter, varefter farten trappades upp tre gånger i intervaller på fem minuter varvid det tredje fortsatte så länge testpersonerna orkade (80 %-, 85 %- och 90 %-VO2max). Testpersonerna genomförde samma prestation tre gånger med intag av olika gel.

P-GLUKOS

Intag av sportgeler som innehöll kolhydrater (honungsbaserat gel och kontrollgel) höll testpersonernas glukoshalt i blodet högre under jämn prestation och fartökning samt efter återhämtning.

Geler och drycker som användes i studien

  • Honeysty, naturenligt honungsbaserat gel (kolhydrater 44 g/100 g gel, fruktos och glukos)
  • Som kontrollgel användes en kommersiell sportdryck (kolhydrater 55 g/100 g gel, maltodextrin och fruktos)
  • Placebogel (kolhydrater 0 g/100 g gel)

Resultat/Slutledningar

  • Intag av sportgeler innehållande kolhydrater (honungsbaserat gel och jämförelsegel) höll testpersonernas glukoshalt i blodet högre under jämn prestation och fartökning samt efter återhämtning.
  • Enligt svaren på de frågor testpersonerna fick efter prestationen blev bedömningen att det naturenliga och honungsbaserade sportgelet smakade bäst
  • Enligt testpersonernas svar hade det honungsbaserade testet bäst effekt både under och efter prestationen och kändes också bäst.
Läs hela studien